Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Heerstraat noord / Industrieweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0971.BPHeerstraatnoord-0003

Artikel 13 Algemene wijzigingsregels

 
Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd  bouw- en/of bestemmingsgrenzen maximaal 5 meter te verschuiven wanneer dit met het oog op de praktische uitvoering gerechtvaardigd is, respectievelijk indien de aanpassing aan de terreingesteldheid dit noodzakelijk maakt, mits daardoor de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.