Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kasteelpark Elsloo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0971.BPKasteelpark-0004

Artikel 13 Overige regels

13.1 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen

 
Voor zover in deze regels wordt verwezen naar wetten, verordeningen of enige andere algemeen verbindende regeling, dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luidden op het tijdstip van de vaststelling van het bestemmingsplan.